FIKIH KURBAN

KURBAN Sözlükte “yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey? anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir. 1. Kurbanın Dinî Hükmü ve Kurban Çeşitleri Kurban kesmenin fıkhî açıdan değerlendirilmesi hususunda fakihler…