ARAPCA DERSLERARAPCA SARF

ARAPCA HARFİCERLER 1 DERS Fİ

Bu derste فِي harf-i cerini, bu harf-i cere bitişik zamirler eklemeyi, bu harf-i cer ile cevap verebilmek için “nerede” sorusunu sormayı, cümle kuruluşunu düzenleyerek “var” anlamını ortaya çıkarmayı öğreniyoruz.

اَلْحَدِيقَةُ kelimesinin başına فِي harf-i ceri gelince, kelimenin sonu esre oldu. Harf-i cerler kendisinden sonra gelen kelimeyi cer haline sokar. Bazı özel durumlar hariç, çoğunlukla kelimelerin sonları esrelenir. فِي harf-i ceri “içinde” anlamı taşır.

فِي harf-i cerine soru sormak için اَيْنَ soru kelimesini kullanırız.

  • “Nerede?”

  • “…in içinde”

 

 

Bir ismi belirli yapmanın iki pratik yolu vardır.

Birincisi: başına “اَلْ” takısı getirilir. 

İkincisi: sonuna iyelik zamiri getirilir.

Bu resimde “kalem” kelimesinin, iki şekilde belirli yapılmış olmasına örnek, iki cümle görüyoruz.

Arapça bir cümlede “var” anlamı oluşturmanın yolu, isim cümlesinin öğeleri olan müpteda ve haberin yerini değiştirmek, yani haberi öne almak ve müptedayı da nekra (belirsiz) hale getirmek şeklindedir.

“Ağaç bahçededir” cümlesini “Bahçede ağaç var” şekline sokmuş olduk.

“Ağaç bahçededir” ile “Bahçede ağaç var” cümleleri arasındaki farkı bu şekilde gösterebiliriz.

الْحَدِيقَة kelimesi yerine bir zamir kullanabiliriz. Böylece “Bahçede bir ağaç var” yerine, “Orada bir ağaç var” demiş olduk.

Bir isim yerine zamir getireceğimiz zaman, ismin cinsiyetine dikkat etmemiz gerekir. Zamirimizi ona göre seçmeliyiz.

Erkek ve bayan cinsiyetlerine ait iki kelime için zamir getirmeyi bu şekilde özetleyebiliriz.

فِي harf-i cerinin şahıs zamirlerine bitişmesini tablo üzerinde görmekteyiz.