Category

DHBT

Meshedilmesi Farz Olan Miktar

DHBT, DHBT YAZI, Fıkıh, Genel May 17, 2023

Meshedilmesi Farz Olan Miktar Şeriat sahibi abdestte ayakları yıkarken tümünün yıkanmasını farz kılmıştır. Meshetmek, yıkama yerine geçtiğine göre normal olarak da mestlerin her tarafının meshedilmesi gerekirdi. Ama bir kolaylık göstererek mestlerin tümünün meshedilmesini zorunlu kılmamıştır. Şu nedenle ki, mestler üzerine meshetmek özel bir ruhsattır. Şeriat sahibi bu ruhsatıyla da, insanlara fazlasıyla merhamet gösterdiğini isbatlamış olmaktadır. Mestlerin meshedilmesi farz olan miktarı…

MESTLER ÜZERİNE MESHETME

DHBT, DHBT YAZI, Fıkıh, Genel May 15, 2023

MESTLER ÜZERİNE MESHETME Tanımı: Mesh kelimesi lügatte, eli bir şeyin üzerine sürmek anlamına gelir. Bir kişi elini bir şeyin üzerine sürerse ona, bu şeyi meshetti denir. İstılahtaki mânâsına gelince mesh, özel olarak yapılmış olan mestler üzerine ıslaklığı isabet ettirmekten ibarettir. Özel olarak yapılmış olan bu mestlerin bazı şartları taşıması ve belirli sürelere bağlı kalınarak meshedilmeleri gerekir. Hükmü: Mestler üzerine meshetmek,…

HAYIZ VE NİFAS

    Hayızdan Temizliğin Müddeti Bir kadın kendisinde hayız kanaması görür, âdetinin bitiminde kanama kesilir de artık ömrü boyunca bir daha kanama görmeyecek olursa bu kadın temiz sayılır. Bir kadın bir gün kanama görür, sonra bu kanaması kesilir; bir gün geçince yine kendisinde kanama görürse, aradan geçen bu kesinti süresi içinde de Şafiî ve Hanefî mezhebine göre hayızlı sayılır. Malikiler…

DÖRT MESHEBE GÖRE İSTİNCÂ BAHSİ

İSTİNCÂ BAHSİ   İstincâ’nın Tanımı: İstincâ, önden ve arkadan çıkan pislikleri gidermek ve bunların çıkış yerlerini su, taş ve benzeri şeylerle temizlemektir. İstincâ kelimesinin yerine bazan “istitâbe”’veya “isticmar” kelimeleri de kullanılmaktadır. Ancak isticmar, sadece taşlarla yapılan temizliğe özgü bir terimdir. Bu kelime arapçada, küçük çakıl taşları anlamına gelen ‘cimar’ dan türemiştir. İstitâbe denmesi ise, kişi pisliklerden temizlenince gönlü ferah olup…

DÖRT MEZHEBE GÖRE ABDEST BAHİSLERİ

DHBT, Fıkıh, İLMİHAL ÖZET Kas 02, 2022

ABDEST BAHİSLERİ Abdestin Tanımı Abdest kelimesinin arapçadaki karşılığı “vudû” masdarıyla ifade olunur. Ki bu masdar lügat açısından güzellik ve temizlik anlamına gelir. Istılâhî anlamına gelince vudû’, yani abdest, özel bir temizlik olup suyun husûsî organlar üzerinde özel bir şekilde kullanılmasıdır. Ki bu organlar da yüz, baş, eller ve ayaklardır Abdestin Hükmü Hüküm kelimesinin ne anlama geldiği geçen bölümlerde anlatıldığına göre…

DÖRT MEZHEBE GÖRE SULARIN KISIMLARI

SULARIN KISIMLARI. SULARIN KISIMLARI SULAR.. SULARIN KISIMLARI Sular, kendisiyle temizlenmenin sahîh olması veya olmaması bakımından üç kısma ayrılırlar: 1. Temizleyici sular. 2. Temiz ve fakat temizleyici olmayan sular. 3. Pis sular. Bu kısımlardan herbirinin ilgili olduğu bahisler vardır. Önce bu suların birinci kısmını teşkil eden “temizleyici su”yu ele alalım. Bunun da kendine bağlı birtakım bölümleri vardır ki bunları şöylece sıralayabiliriz:37…

İTİKAT AKAİD SORU CEVAP

AKAİD, DHBT Eki 28, 2022

AKAİD SORU VEVAPLAR İTİKAT Soru 1  : İman nedir? Cevap   : Allah (c.c.)’ın dinini, Rasulüllah (s.a.v.)’in getirdiği tüm şeyleri kalp ile kabul edip dil ile tasdik etmektir. Soru 2  : İmanın şartları nelerdir? Cevap   : Allah (c.c.)’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine, öldükten sonra tekrar dirilmeye iman etmektir. Soru 3  : Hak…

İTİKAD KONUSUNDA TEST

  İTİKAD KONUSUNDA TEST Merhaba arkadaşlar itikat bilgisi kısa sorulardan oluşacak yazımıza inşallah başladık her hafta yayınlamaya calışacağız.       İslâmî kaynaklarda vahye dayanan dinler için genellikle hangi terim kullanılır? a) Nihal. b) Milel. c) Mezâhib. d) Enva’.   Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olay aşağıdakilerden hangisidir? a) İrhâ b) Meûnet. c)…

FIKIH USULÜ VE TARİHİ

FIKIH USULÜ VE TARİHİ Fıkıh usulü Arapçada “ilm-u usûli’l-fıkh” veya “usûlü’l-fıkh” “Usûlü’t-teşrî” el-İslâmî (İslâm Teşrî Usûlü) ve Osmanlıcada “usûl-i fıkıh” olarak ifade edilir. Türkçede de şu terimler kullanılmaktadır: İslâm Hukuk Usûlü, İslâm Hukuk Metodolojisi, İslâm Hukuk Felsefesi, İslâm Hukuku “Usûl” kelimesi “temel, kök, kaide, dayanak, esas” gibi anlamlara gelen ve dilimize “asıl” şeklinde geçen “asl” kelimesinin çoğuludur. Usûl, ıstılahta râcih,…

AKAİD DERS NOTLARI

AKAİD, DHBT, Genel Nis 19, 2020

AKAİD Akaid, akd kökünden türetilmiş olan akîde kelimesinin çoğuludur. Akîde, sözlükte “gönülden bağlanılan, düğüm atmışçasına sağlam inanılan şey” demektir. Dinî literatürde akîde, “inanılması zorunlu olan ilke” (iman esası, mü’menün bih), çoğulu olan akaid kelimesi ise “İslâm dininde inanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleri” anlamına gelmektedir. İMANIN TANIMI ve KAPSAMI İman sözlükte, “bir kişiyi söylediği sözde…

Paylaş