Author

mustafaislam

Meshedilmesi Farz Olan Miktar

DHBT, DHBT YAZI, Fıkıh, Genel May 17, 2023

Meshedilmesi Farz Olan Miktar Şeriat sahibi abdestte ayakları yıkarken tümünün yıkanmasını farz kılmıştır. Meshetmek, yıkama yerine geçtiğine göre normal olarak da mestlerin her tarafının meshedilmesi gerekirdi. Ama bir kolaylık göstererek mestlerin tümünün meshedilmesini zorunlu kılmamıştır. Şu nedenle ki, mestler üzerine meshetmek özel bir ruhsattır. Şeriat sahibi bu ruhsatıyla da, insanlara fazlasıyla merhamet gösterdiğini isbatlamış olmaktadır. Mestlerin meshedilmesi farz olan miktarı…

MESTLER ÜZERİNE MESHETME

DHBT, DHBT YAZI, Fıkıh, Genel May 15, 2023

MESTLER ÜZERİNE MESHETME Tanımı: Mesh kelimesi lügatte, eli bir şeyin üzerine sürmek anlamına gelir. Bir kişi elini bir şeyin üzerine sürerse ona, bu şeyi meshetti denir. İstılahtaki mânâsına gelince mesh, özel olarak yapılmış olan mestler üzerine ıslaklığı isabet ettirmekten ibarettir. Özel olarak yapılmış olan bu mestlerin bazı şartları taşıması ve belirli sürelere bağlı kalınarak meshedilmeleri gerekir. Hükmü: Mestler üzerine meshetmek,…

HAYIZ VE NİFAS

    Hayızdan Temizliğin Müddeti Bir kadın kendisinde hayız kanaması görür, âdetinin bitiminde kanama kesilir de artık ömrü boyunca bir daha kanama görmeyecek olursa bu kadın temiz sayılır. Bir kadın bir gün kanama görür, sonra bu kanaması kesilir; bir gün geçince yine kendisinde kanama görürse, aradan geçen bu kesinti süresi içinde de Şafiî ve Hanefî mezhebine göre hayızlı sayılır. Malikiler…

   GUSÜL BAHSİ

Fıkıh, İLMİHAL ÖZET May 10, 2023

                                                   GUSÜL BAHSİ           Gusül’ün Tanımı             Ğayn harfinin ötresiyle “gusül” olarak telâffuz edilen “gusül” kelimesi lügatte, insanın vücudunun üzerine su döküp ovması mânâsına gelir. “Ğayn” harfinin…

DÖRT MESHEBE GÖRE İSTİNCÂ BAHSİ

İSTİNCÂ BAHSİ   İstincâ’nın Tanımı: İstincâ, önden ve arkadan çıkan pislikleri gidermek ve bunların çıkış yerlerini su, taş ve benzeri şeylerle temizlemektir. İstincâ kelimesinin yerine bazan “istitâbe”’veya “isticmar” kelimeleri de kullanılmaktadır. Ancak isticmar, sadece taşlarla yapılan temizliğe özgü bir terimdir. Bu kelime arapçada, küçük çakıl taşları anlamına gelen ‘cimar’ dan türemiştir. İstitâbe denmesi ise, kişi pisliklerden temizlenince gönlü ferah olup…

DÖRT MEZHEBE GÖRE ABDEST BAHİSLERİ

DHBT, Fıkıh, İLMİHAL ÖZET Kas 02, 2022

ABDEST BAHİSLERİ Abdestin Tanımı Abdest kelimesinin arapçadaki karşılığı “vudû” masdarıyla ifade olunur. Ki bu masdar lügat açısından güzellik ve temizlik anlamına gelir. Istılâhî anlamına gelince vudû’, yani abdest, özel bir temizlik olup suyun husûsî organlar üzerinde özel bir şekilde kullanılmasıdır. Ki bu organlar da yüz, baş, eller ve ayaklardır Abdestin Hükmü Hüküm kelimesinin ne anlama geldiği geçen bölümlerde anlatıldığına göre…

DÖRT MEZHEBE GÖRE SULARIN KISIMLARI

SULARIN KISIMLARI. SULARIN KISIMLARI SULAR.. SULARIN KISIMLARI Sular, kendisiyle temizlenmenin sahîh olması veya olmaması bakımından üç kısma ayrılırlar: 1. Temizleyici sular. 2. Temiz ve fakat temizleyici olmayan sular. 3. Pis sular. Bu kısımlardan herbirinin ilgili olduğu bahisler vardır. Önce bu suların birinci kısmını teşkil eden “temizleyici su”yu ele alalım. Bunun da kendine bağlı birtakım bölümleri vardır ki bunları şöylece sıralayabiliriz:37…

1.DERS: MUTTASIL (BİRLEŞİK) ZAMİRLER

ARAPCA SARF Eki 28, 2022

Kuran Arapçası Kuran Arapçası Okulu Dersler Biz 1.DERS: MUTTASIL (BİRLEŞİK) ZAMİRLER DERS ÖZETİ Bu derste, isimlerin sonlarına bitişik zamirler ekleyerek, “benim, senin, onun, bizim” anlamındaki ifadeleri kullanmayı öğreniyoruz. Bu derste öğrendiğimiz zamirler, bitişik zamirlerin sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. DERSİ PDF OLARAK İNDİR İlk konumuz bitişik zamirlerden, iyelik zamirleri. Bir kelimeye “benim” anlamı eklemek için, kelimenin sonuna “ي” harfini ekliyoruz. Bir kelimeye “bizim” anlamı eklemek…