ARAPCA DERSLERARAPCA SARF

ARAPÇA HARFİCERLER 5 عَلَي harf-i ceri

Bu derste عَلَي harf-i cerini, bu harf-i cere bitişik zamirler eklemeyi, bu harf-i cer ile cevap verebilmek için “nerede” sorusunu sormayı, cümle kuruluşunu düzenleyerek “var” anlamını ortaya çıkarmayı öğreniyoruz.

الدَّفْتَر kelimesinin başına عَلَى harf-i ceri gelince, kelimenin sonu esre oldu. Harf-i cerler kendisinden sonra gelen kelimeyi cer haline sokar. Bazı özel durumlar hariç, çoğunlukla kelimelerin sonları esrelenir. عَلَى harf-i ceri genel olarak “üstünde” anlamı taşır.

عَلَى harf-i cerine soru sormak için اَيْنَ soru kelimesini kullanırız.
“Nerede?”
“…in üstünde”

Arapça bir cümlede “var” anlamı oluşturmanın yolu, isim cümlesinin öğeleri olan müpteda ve haberin yerini değiştirmek, yani haberi öne almak ve müptedayı da nekra (belirsiz) hale getirmek şeklindedir.

“Kağıt kitabın üzerinde” cümlesini “Kitabın üzerinde kağıt var” şekline sokmuş olduk.

“Kağıt kitabın üzerindedir” ile “Kitabın üzerinde kağıt var” cümleleri arasındaki farkı bu şekilde gösterebiliriz.

عَلَى harf-i cerinin şahıs zamirlerine bitişmesini tablo üzerinde görmekteyiz.

عَلَى harf-i cerinin farklı anlamlarını bu şekilde sıralayabiliriz.