ARAPCA DERSLERARAPCA SARF

ARAPCA HARFİ CERLER لِ harf-i ceri

Bu derste لِ harf-i cerini, bu harf-i cere bitişik zamirler eklemeyi, bu harf-i cer ile cevap verebilmek için “kimin” sorusunu sormayı, cümle kuruluşunu düzenleyerek “var” anlamını ortaya çıkarmayı öğreniyoruz.

لِ harf-i cerinin iki manası vardır.

Birincisi: “için”

İkincisi: “-e ait”

“Ait olma” manası, “benim … var”, “senin … var”, “onun … var” şeklindedir. “Senin kalemin var mı?” diye sorarken, “Sana ait bir kalem var mı?” şeklinde soru sormuş oluruz aslında.

“Senin … var” ve “Benim … var” cümle kalıplarını bu şekilde formalize edebiliriz.

Erkek ve bayan cinsiyetleri için “Onun … var” cümle kalıbı bu şekilde gösterilebilir.

Bir şeyin kime ait olduğunu sormak için لِمَنْ soru kelimesini kullanırız.

Arapça bir cümlede “var” anlamı oluşturmanın yolu, isim cümlesinin öğeleri olan müpteda ve haberin yerini değiştirmek, yani haberi öne almak ve müptedayı da nekra (belirsiz) hale getirmek şeklindedir.

“Kalem Şakir’indir (Şakir’e aittir)” cümlesini “Şakir’in bir kalemi var” şekline sokmuş olduk.

“Kalem Şakir’indir (Şakir’e aittir)” ile “Şakir’in bir kalemi var” cümleleri arasındaki farkı bu şekilde gösterebiliriz.

لِ harf-i cerinin şahıs zamirlerine bitişmesini tablo üzerinde görmekteyiz. Şahıs zamirlerine bitişirken لِ harf-i cerinin harekesi üstün olur, “benim” zamiri hariç.