ARAPCA DERSLER

ARAPCA FİİL CÜMLERİ 1

Bu cümlede, cümle öğeleri olarak “fiil-fail-mef’ul” sıralanışını görmekteyiz.

Fiil cümlelerinin en önemli özelliği, cümleye fiil ile başlanmasıdır.

Fiil cümlelerinde, fiilden sonra normal durumlarda “fail” gelir.

Fiil ve failden sonra ise “mef’ul” gelir.

,

 

 

Fiil cümlesinin unsurları, “fiil-fail-mef’ul”dür. Bir cümlenin fiil cümlesi olduğunu tespit ettikten sonra, cümlede bu öğeleri ararız.

İsimlerin son harflerinin harekeleri, bize onların cümle içindeki konumları hakkında bilgi verir. Failin sonu normal şartlarda “ötre” ile biter. Cümlede faili ararken onun bu özelliğini dikkate almak zorundayız. Mef’ûlün sonu ise, normal şartlarda “üstün” ile biter. Cümlede mef’ulü ararken onun bu özelliğini dikkate almak zorundayız.

Fiil, fail ve mef’ulün tanımlarını bilmek, cümlede onları tespit etmemize ve kelimelerin sonlarını buna göre harekelememize yardım eder.