Category

İLMİHAL ÖZET

HAYIZ VE NİFAS

    Hayızdan Temizliğin Müddeti Bir kadın kendisinde hayız kanaması görür, âdetinin bitiminde kanama kesilir de artık ömrü boyunca bir daha kanama görmeyecek olursa bu kadın temiz sayılır. Bir kadın bir gün kanama görür, sonra bu kanaması kesilir; bir gün geçince yine kendisinde kanama görürse, aradan geçen bu kesinti süresi içinde de Şafiî ve Hanefî mezhebine göre hayızlı sayılır. Malikiler…

   GUSÜL BAHSİ

Fıkıh, İLMİHAL ÖZET May 10, 2023

                                                   GUSÜL BAHSİ           Gusül’ün Tanımı             Ğayn harfinin ötresiyle “gusül” olarak telâffuz edilen “gusül” kelimesi lügatte, insanın vücudunun üzerine su döküp ovması mânâsına gelir. “Ğayn” harfinin…

DÖRT MESHEBE GÖRE İSTİNCÂ BAHSİ

İSTİNCÂ BAHSİ   İstincâ’nın Tanımı: İstincâ, önden ve arkadan çıkan pislikleri gidermek ve bunların çıkış yerlerini su, taş ve benzeri şeylerle temizlemektir. İstincâ kelimesinin yerine bazan “istitâbe”’veya “isticmar” kelimeleri de kullanılmaktadır. Ancak isticmar, sadece taşlarla yapılan temizliğe özgü bir terimdir. Bu kelime arapçada, küçük çakıl taşları anlamına gelen ‘cimar’ dan türemiştir. İstitâbe denmesi ise, kişi pisliklerden temizlenince gönlü ferah olup…

DÖRT MEZHEBE GÖRE ABDEST BAHİSLERİ

DHBT, Fıkıh, İLMİHAL ÖZET Kas 02, 2022

ABDEST BAHİSLERİ Abdestin Tanımı Abdest kelimesinin arapçadaki karşılığı “vudû” masdarıyla ifade olunur. Ki bu masdar lügat açısından güzellik ve temizlik anlamına gelir. Istılâhî anlamına gelince vudû’, yani abdest, özel bir temizlik olup suyun husûsî organlar üzerinde özel bir şekilde kullanılmasıdır. Ki bu organlar da yüz, baş, eller ve ayaklardır Abdestin Hükmü Hüküm kelimesinin ne anlama geldiği geçen bölümlerde anlatıldığına göre…

DÖRT MEZHEBE GÖRE SULARIN KISIMLARI

SULARIN KISIMLARI. SULARIN KISIMLARI SULAR.. SULARIN KISIMLARI Sular, kendisiyle temizlenmenin sahîh olması veya olmaması bakımından üç kısma ayrılırlar: 1. Temizleyici sular. 2. Temiz ve fakat temizleyici olmayan sular. 3. Pis sular. Bu kısımlardan herbirinin ilgili olduğu bahisler vardır. Önce bu suların birinci kısmını teşkil eden “temizleyici su”yu ele alalım. Bunun da kendine bağlı birtakım bölümleri vardır ki bunları şöylece sıralayabiliriz:37…

İTİKAD KONUSUNDA TEST

  İTİKAD KONUSUNDA TEST Merhaba arkadaşlar itikat bilgisi kısa sorulardan oluşacak yazımıza inşallah başladık her hafta yayınlamaya calışacağız.       İslâmî kaynaklarda vahye dayanan dinler için genellikle hangi terim kullanılır? a) Nihal. b) Milel. c) Mezâhib. d) Enva’.   Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olay aşağıdakilerden hangisidir? a) İrhâ b) Meûnet. c)…

FIKIH USULÜ VE TARİHİ

FIKIH USULÜ VE TARİHİ Fıkıh usulü Arapçada “ilm-u usûli’l-fıkh” veya “usûlü’l-fıkh” “Usûlü’t-teşrî” el-İslâmî (İslâm Teşrî Usûlü) ve Osmanlıcada “usûl-i fıkıh” olarak ifade edilir. Türkçede de şu terimler kullanılmaktadır: İslâm Hukuk Usûlü, İslâm Hukuk Metodolojisi, İslâm Hukuk Felsefesi, İslâm Hukuku “Usûl” kelimesi “temel, kök, kaide, dayanak, esas” gibi anlamlara gelen ve dilimize “asıl” şeklinde geçen “asl” kelimesinin çoğuludur. Usûl, ıstılahta râcih,…

FIKIH NAMAZ

Fıkıh, İLMİHAL ÖZET Nis 19, 2020

ZEKATIN MAHİYETİ ve ÖNEMİ Zekâtın kelime anlamı “artma, çoğalma, arıtma ve berekettir”. “Doğru söylemek, sözünü tutmak” anlamına gelen sıdk kökünden alınmış olan ve Kur’an ve Sünnet’te zekât anlamında da kullanılmış olan sadaka kelimesi, daha sonraki devirlerde gönüllü malî ödemeler için kullanılmaya başlanmıştır. Fıkıh terminolojisinde ise zekât, Allah’ın, belirli yerlere sarfedilmek üzere dince zengin sayılan kişilerin mallarından belli bir payın alınması…

FIKIH TEMİZLİK

İLMİHAL ÖZET Nis 19, 2020

TEMİZLİK İslâm dini, beden ve elbise temizliğini emrettiği gibi, kalp ve gönül temizliğini de emretmiştir. Beden ve elbise temizliği, görünen kir ve pisliklerin temizlenmesi anlamına gelir ve buna “maddî” (dış) temizlik denir. Dinimizin, üzerinde daha önem ve titizlikle durduğu temizlik ise kalp ve gönül (iç) temizliğidir. Üçüncü bir temizlik çeşidi ise, özellikle namaz ibadeti için öngörülen ve fıkıh kitaplarında “hadesten…

FIKIH NAMAZ

Fıkıh, İLMİHAL ÖZET Nis 19, 2020

NAMAZIN MAHİYETİ ve ÖNEMİ Namaz farz kılınınca Cibrîl, Hz. Peygamber’e gelerek onu vadi tarafına götürmüş, orada fışkıran su ile önce Cibrîl sonra Hz. Peygamber abdest almış ve beraberce iki rek`at namaz kılmışlardır. İslâm’ın başlangıç yıllarında namaz, sabah ve akşamleyin kılınan ikişer rek`attan ibaret iken, yaygın kabul gören görüşe göre, Mi`rac olayından sonra beş vakit namaz farz kılınmıştır. Cibrîl’in Hz. Peygamber’e…

Paylaş