ANA SAYFADHBTDHBT YAZIFıkıh

Teyemmümün Sünnetleri

Teyemmümün Sünnetleri

Teyemmümün sünnetlerine gelince bunları şöylece sıralayabiliriz:
I. “Besmele” çekmek. Bununla İlgili olarak mezheblerin detaylı görüşleri aşağıya alınmıştır.

Hanbeliler dediler ki: Teyemmüm için “besmele” çekmek vâcibtir. Kasden terkedilmesi hâlinde teyemmüm
bâtıl olur. Bilinmediği veya unutulduğu takdirde bu vâciblik düşer.

Malikiler dediler ki: Teyemmüm için
“besmele” çekmek, sünnet olmayıp mendubtur.

Şafiiler dediler ki: Teyemmüm İçin “besmele” çekmek, sünnettir. Ama teyemmüm edecek Olan kişi cünüb İse,
tilâvet kasdiyle “besmele” çekemez. Ancak zikir kasdl İle veya kasıtsız olarak “besmele” çekebilir.

Hanefiler dediler ki: Teyemmüm edecek kişinin, cünübken tilâvet veya zikir kasdiyle veya hiçbir Şeye
kasdetmeksizin “besmele” çekmesi sünnet olur.

2. Tertibe riâyet etmek.

ŞâfiÎ ve Hanbeliler dediler ki:

Daha önce de anlatıldığı gibi teyemmümde tertib farzdır.

3. Diğer sünnetler de mezheblere göre ayrı ayrı aşağıda anlatılmıştır.

Hanefiler: Teyemmümün sünnetlerini şu şekilde sıralamışlardır:
l. Toprağa avucun İçiyle vurmak.
2. Ellerin önünü ve arkasını çevirmek.
3. Elleri silkelemek.
4.Parmaklan ayrık tutmak.
5. “Besmele” çekmek.
6. Tertibe rüyet etmek.
7. Muvâlât (çabuk davranmak).
8. Sakal ve pamıakları hilâllemek.
9. Yüzüğü hareket ettirmek.
10. Sağdan başlamak.
I I. Parmakların arasına toprak girmesi için vuruşu özellikle temiz toprağın üzerine yapmak.
12. Anlatılan biçimde meshetmek. Yani, elleri temiz toprağın üzerine vurup silkelemek. Sonra da bir öne bir
arkaya çevirip bunlarla yüzü kaplayacak şekilde meshetmek. Meshten sonra elleri ikinci defa toprağa vurmak.
Öncekinde Olduğu gibi elleri silkelemek. Avuçların İçiyle kollan dirseklere kadar meshetmek..

13. Misvak kullanmak.

Şâfiîler:

Teyemmümün sünnetlerini şu şekilde sıralamışlardır:

1. “Besmele” çekmek.
2. Misvak kullanmak. Misvakın vakti de “besmele” den sonra ve toprağı organlara nakletmeden öncedir.
3. Elleri silkelemek. Şayet ellerde fazla toz varsa üfürerek bu tozlan gidermek.
4. Sol elden önce sağ eli meshetmek.
5. Kıbleye yönelmek.
6. Yüzü meshederken üst taraftan başlamak.
7. Elleri meshederken parmaklardan başlamak. Yani başparmak dışındaki sol el parmaklarını, yine başparmak
dışındaki sağ el parmaklarının üstüne koyup sağ elin parmak uçlarım sol elin İşaret parmağının dışına
çıkmayacak şekilde yerleştirmek. Sonra da sağ elini bileklere kadar meşhettikten sonra sol elin parmak uçlarım
sağ kolun kenarına doğru yumar ve kollarına kadar böylece mesheder. Daha sonra avucunun içiyle de kolunun
iç tarafım mesheder. Bunu yaparken de başparmağını kaldırır. Bileğe vardıktan sonra da sol elinin
başparmağını sağ elinin başparmağının üzerine sürerek mesheder.

Bundan sonra da sol elini aynı şekilde mesheder. Bunun peşi sıra da mendub olarak avuçlarının birini diğeriyle
mesheder.

Kişi eğer sağlıklı ise yüzü ile ellerinin meshi arasında muvâlât yapmalıdır. (İkisinin meshi arasında fasıla
koymamalıdır.) Eğer özürlüyse abdestte olduğu gibi, teyemmümde de muvâlât ile yükümlü olmaz.

8. Her vuruştan önce parmaklan ayrık tutmak, ilk vuruşta yüzüğü parmaktan çıkarmak sünnettir. İkinci vuruşta
çıkarmak ise vâcibtir. İkinci vuruşta parmaklarını ayrık tutmuşsa ellerini meshettikten sonra parmaklarını
hilâllemesi sünnettir. Ama ayrık tutmamışsa, parmaklarını hilâllemesi vâcibtir.

9. Gurre ve tahcil de sünnettir. Yani yüzü ve elleri meshederken farz olan miktardan biraz daha fazlasını
meshetmek. Meshi tamamlamadan önce elleri ilgili organın üzerinden kaldırmamak da sünnettir.

10. Abdestte yüz ve eller yıkanırken okunması istenen duaları, teyemmümde de yüzü ve elleri meshederken
okumak. Abdestten sonra okunması istenen duayı teyemmümün bitiminde de okumak sünnettir.

Mâlîkîler:

teyemmümün sünnetlerini dört olarak belirlemişlerdir:

1.

Tertib. Yani ellerden önce yüzü meshetmek. Eğer kişi bunun aksini yapıp önce ellerini, sonra yüzünü
meşhetmiş ve bu teyemmümle namaz kılmamışsa meshi İade etmelidir. Eğer namaz kılmışsa namazı yerini
bulmuş Olup İadesine gerek kalmaz.
2. Elleri bileklerden dirseklere kadar meshetmek.
3. Eller İçin İkinci vuruşu yenilemek.
4. Ellerine bulaşan tozu, meshedilmek istenen organa nakletmek. Yani eline bulaşan bu tozlan yüzünü veya
ellerini meshetmeden önce başka bir tarafa sürmemesi sünnettir.

Hanbelîler:

Teyemmümün sünnetleriyle ilgili olarak sadece bir tek sünnetin olduğunu söylemişlerdir. Ki o da
teyemmümün, muhtar olan vaktin sonuna kadar geciktirilmesidir. Tabiî bu da, suyun vakit içerisinde
bulunacağının bilinmesi veya zannedilmesi yahut bu ikisinin aynı eşitlikte olması hâlinde teyemmümün muhtar
vaktin sonuna ertelenmesi ile sünnet olur. Ama bunu yapmayıp da vaktin ilk başlangıcında teyemmüm edilip
namaz kılınırsa, vakit içinde daha sonra su bulunduğunda da namaz sahîh olup iade edilmesine gerek kalmaz.